lezing ‘Verschil moet er zijn… Boerderijen en erven in Nederland’

Lezing door Frits van Ooststroom

In een klein land als Nederland kennen we een flink aantal verschillende boerderijtypen en varianten daarop. De verschillen worden door diverse factoren beïnvloed. Vaak bepaalt de grondsoort de aard van het bedrijf: akkerbouw, veehouderij of een gemengd bedrijf. De beschikbaarheid van bouwmateriaal bepaalt niet zelden het uiterlijk van het boerderijgebouw. Zo was lange tijd vakwerkbouw in het oosten van het land gangbaar doordat daar eikenhout beschikbaar was, terwijl in het westen al in baksteen werd gebouwd.

De verschillen hebben natuurlijk ook te maken met de economische conjunctuur en met de ontwikkeling van de bouwstijl. Zelfs in een provincie als Zuid-Holland zijn de verschillen in boerderijbouw groot. De grote akkerbouwboerderijen op de Zuid-Hollandse eilanden zijn
heel anders dan de veehouderijen in Delfland en Schieland met hun lage stallen.
In deze laatste regio’s wordt het hooi bewaard in hooibergen, terwijl het in de Waarden binnen de boerderij wordt opgeslagen. De verschillen uiten zich ook in de indeling van het boerderijgebouw, de inrichting van het erf en de aard van de bijgebouwen. Overal treffen
we streekeigen varianten aan met eigen vormen.

In de lezing zal, met behulp van veel beeldmateriaal, een afwisselend en soms verrassend beeld worden geschetst van grote en kleine verschillen tussen boerderij- en bijgebouwen in Nederland. Het accent ligt op de provincie Zuid-Holland.

Frits van Ooststroom is boerderijonderzoeker en o.a. bestuurslid van de Boerderijenstichting Zuid-Holland. De lezing is te reserveren via zijn telefoonnummer (010) 474 25 98. Deze lezing vormt onderdeel van het programma Jaar van de Boerderij 2013, maar is natuurlijk ook nog na 2013 beschikbaar.