De Boerderij, het behouden waard

Persbericht

DE BOERDERIJ - het behouden waard

Dit is de titel van het nieuwste boek van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een boek dat gaat over onderhoud en restauratie van plattelandsgebouwen. Het geeft informatie over de juiste wijze van restaureren, verbouwen, onderhouden en isoleren. Met veel tekeningen, foto’s en interes-sante tekst. Samensteller is bouwkundige Meine Mollema, die iedereen die in de monumentale of plattelandsbouw is geïnteresseerd de kneepjes van het vak laat zien. Het initiatief tot de publicatie komt van de Werkgroep Advies & Voorlichting van de Stichting Boerderij & Erf A-V.

INHOUD
Dit boek richt zich op meerdere doelgroepen. Enerzijds de bouwwereld, zoals aannemers, architecten en andere bouwkundigen. Dan de overheid die bezig is met ruimte, bestemmingen en planbeoordelingen. De derde groep wordt gevormd door eigenaren, bewoners en geïnteresseerden in de boerderij en de overige monumentale of plattelandsbebouwing. Het boek geeft informatie over veel bouwkundige elementen van de gebouwen, zoals de ramen, deuren, daken, muren en wanden. Ook over de juiste wijze van isoleren, het maken van aansluitingen met het dak en soortgelijke specialismen. Over muurankers, makelaars, blinden, dorpels en nog veel meer. Het is door zijn opzet naast een praktische handleiding vooral ook een kijkboek, dat door zijn prachtige detailtekeningen en de vele mooie foto’s (meestal van makelaar Rien van den Toren) iedereen laat genieten van detailelementen van de boerderijen en vergelijkbare gebouwen.

VERDWENEN KENNIS
Aanleiding tot het samenstellen is de ervaring van de Werkgroep Advies & Voorlichting, die zich binnen Boerderij & Erf A-V met regelmaat buigt over binnengekomen vragen om advies. Daarbij blijkt dat in de he-dendaagse tijd bij zowel de als opdrachtgevers opererende eigenaren als bij de daadwerkelijke uitvoerenden van onderhoud en restauraties de kennis ontbreekt, die nodig is om iets in de bestaande toestand terug te brengen. Te vaak wordt er na rigoureuze sloop iets weggegooid, dat later nodig blijkt te zijn om precies na te kunnen maken. Het boek geeft tal van tips en adviezen, die voor iedereen, ook voor degenen die het dage-lijks schoonmaakwerk verrichten, interessant zijn. Daarnaast vermeldt het veel wetenswaardigheden, die leuk zijn om te weten. Zoals het ontstaan van glasruiten in de loop van de tijd en waar de woorden kozijn, raam en venster vandaan komen. Een heel belangrijk stuk informatie is de juiste verhouding tussen breedte en hoogte van de kleine ruitjes, die zich in een raamwerk met roedeverdeling bevinden, de zogenaamde gulden snede.

VERKRIJGBAAR
Het boek is voorzien van een harde kaft, bevat 40 tekeningen, ruim 150 kleurenfoto’s en telt 108 pagina’s. De prijs is in de winkel € 14,95. De financiering van het boek komt van de Europese Commissie en van de Provincie Zuid-Holland, die samen met de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden via een leadersubsidie de realisatie van het Masterplan Behoud Agrarisch Erfgoed Alblasserwaard-Vijfheerenlanden mogelijk hebben gemaakt. U kunt het boek bestellen bij de uitgever: www.boerderijenerf.nl. Als het moet worden toegestuurd betaalt u inclusief porti en verpakking € 19,50. Voor inlichtingen mailt u naar djtekst [at] planet.nl