Boerderijen in Salland

Stichting Sallands Erfgoed zet zich in voor het behoud van historische boerderijen in de regio. Dit najaar willen wij hét standaardwerk over boerderijen in Salland uitgeven. We hebben een moderne uitgave voor ogen, met pakkende teksten en veel historisch beeldmateriaal en actuele foto’s. Door het verhaal van mens, dier en gebouw te vervlechten, komt de eigenheid van de Sallandse boerderij optimaal tot uiting. Naast de hoofdgebouwen is er ruimschoots aandacht voor de bijgebouwen van de oorspronkelijk gemengde boerenbedrijven. Interviews met boerderijbewoners ge­ven het boek een persoonlijke tint. De publicatie zal een aanwinst zijn voor iedereen die zich met Salland verbonden voelt.

Zie verder: http://www.stichtingsallandserfgoed.nl/projecten/boeken