Resultaten

Laatste toegevoegd bovenaan

Feestelijke afsluiting Jaar van de Boerderij

Op donderdag 30 juni werd het Jaar van de Boerderij feestelijk afgesloten. Dat gebeurde in Niehove. In de ochtend was er vanuit CS Groningen de mogelijkheid om iets van...

Studiebijeenkomst Erftransformatie

Op 23 januari 2014 vond op de Olmenhorst in Lisserbroek een studiebijeenkomst plaats over Erftransformatie. Het project Erftransformatie heeft als doel om complexe herbestemming van...

Veel te doen op de Dag van de Boerderij Informatie...

Vrijdag 13 december waren er 160 mensen bijeen in Amersfoort: boerderijkenners, erfgoedspecialisten, architecten en monumentenambtenaren. Zij bezochten een...

Verslag bijeenkomst Erfgoed en plattelandsbeleid in Vlaanderen

Woensdag 27 november 2013 vond in Leuven bij de Plattelandsacademie een bijeenkomst plaats over Erfgoed en Plattelandsbeleid in Vlaanderen...

Symposium Herbestemming en Herbebouwing

Op 14 november jl. organiseerde De Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een Symposium met als Thema Herbestemming van Boerderijen. Na het openingswoord van...

Opening Verlichte Boerderijroute Nieuwkoop e.o.

Een Russisch optreden bij de opening van de Verlichte Boerderij Route in de Ronde Venen op hoeve Smolensk in Nieuwveen.

Fryske boerderij van 't jaar verkiezing

Bij gelegenheid van de prijsuitreiking van de mooiste boerderij 2013 in Garyp, tevens de afsluiting van het Friese Jaar van de Boerderij, gaf Gerard Hendrix een presentatie over...

presentatie bij Unieke Objecten

Reliplan B.V. zet zich niet alleen in voor het hergebruik van kerken en kloosters maar ook, via Maatschappelijk Vastgoed, voor herbestemmen van postkantoren, molens, scholen en andere gebouwen. Een...

Geslaagde Voorbeelden van (nieuwe, aangepaste) boerderijen, Zeeland

Tijdens het Symposium over geslaagde (?) voorbeelden van Boerderij(ver)bouw In Nieuwdorp, Zeeland op donderdag 19 september,...

Erven in ontwikkeling

De boerenervendag op 6 september op de Boschhoeve in Wolfheze begon met een lunchbijeenkomst waarbij aandacht werd besteed aan 'de erven voor de toekomst'. Hoe kan de kwaliteit van de erven in ruimtelijk, maatschappelijk en...

Stolpensymposium 5 juli 2013

Marinke Steenhuis, dagvoorzitter, vatte de belangrijkste conclusies aan het einde van de ochtend als volgt samen. Als bijlage het hele verslag van de dag en een bericht over het symposium in het Noord-...

Mini-symposium bij gelegenheid van de Opening van de Middenhof

Op 26 juni werd de Middenhof, een IJsselhoeve in Terwolde, officieel geopend na een restauratieperiode van ongeveer zeven jaar. De...

De parels van de Dongeradelen

Dongeradeel (ook wel: de Dongeradelen) heet de nieuw samengevoegde Friese gemeente waarvan Dokkum het middelpunt vormt. Een verzameling van dorpen met tot de verbeelding sprekende namen als Waaxens,...

startbijeenkomst Herbestemming Noord-Holland 2013

Bij de startbijeenkomst van het Programma Herbestemming Noord Holland op 30 mei in Den Oever zijn drie objecten voorgesteld waaraan in de komende maanden deskundig...

Mini-symposium Restauratiebeurs 2013

Twee inleidingen, een van Frank Strolenberg, programmaleider Nationaal Programma Herbestemming en van Cor Holstein, restauratiearchitect vormden, samen met een afsluitende discussie, de...

Opening Jaar van de Boerderij Friesland

Herbestemming Conclusies naar aanleiding van de bijeenkomst over de boerderij in het landschap, de start van het Jaar van de Boerderij Friesland, 10 april 2013, Tytsjerk Op 10...

Agenda herbestemming

Om een goede basis te hebben voor de discussies die in de loop van het Jaar van de Boerderij 2013 over herbestemming van agrarisch erfgoed, het centrale thema in 2013, zullen plaatshebben heeft Agrarisch Erfgoed Nederland...

Excursie Glazen Boerderij

Op 23 maart vond een excursie plaats naar het Museum Jan Heestershuis en de Glazen Boerderij in Schijndel. Daarna werd doorgepraat over deze bijzondere architectuur. Ewoud van Arkel maakte er een verslag van.

Studiedag Herbestemming

Op 26 februari organiseerden we een studiedag over Herbestemming van Historische Boerderijen. Organisatoren waren Willy Spaan vanuit de Erfgoed Overleg Hoeksche Waard, Lyanne de Laat, boerderijenstichting Zuid-...