Studiebijeenkomst Erftransformatie

Op 23 januari 2014 vond op de Olmenhorst in Lisserbroek een studiebijeenkomst plaats over Erftransformatie.
Het project Erftransformatie heeft als doel om complexe herbestemming van historische boerderijen, erftransformaties, te realiseren. De opdracht is complex vanwege de kwaliteit en omvang van de boerderij en het erf, de nieuwe bestemming waarbij het altijd gaat om meerdere functie en belanghebbenden, en vanwege de verbinding aan ‘groen’ op het buitenerf. Overheden ervaren vanuit bestaande wet- en regelgeving veel belemmeringen om medewerking te verlenen.

De eerste stap was de organisatie van een studiedag met als doel, op basis van een zorgvuldige analyse, vast te stellen welke knelpunten opgelost en welke strategische stappen gezet moeten worden om het transformeren van oude erven beter mogelijk te maken.

Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier