Stolpensymposium 5 juli 2013

Marinke Steenhuis, dagvoorzitter, vatte de belangrijkste conclusies aan het einde van de ochtend als volgt samen.

Als bijlage het hele verslag van de dag en een bericht over het symposium in het Noord-Hollands Dagblad. De Cultuurcompagnie heeft een verslag van de hele dag op haar site staan. Kijk hier .

1. Routeplanner
Er is dringend behoefte aan een routeplanner voor bewoners die met herbestemmen te maken krijgen. Men moet weten waar men aan begint en hoe het traject er uit zou kunnen zien. Gemeenten en andere overheden moeten dat mee-ontwikkelen. (Bij AEN noemden we dat een praktische handleiding. Op provinciaal niveau. Maar dus ook landelijk (GH))

2. Documenteren en vastleggen
Er verdwijnt veel. Leg in ieder geval vast wat er was en documenteer ook de ruimtelijk functionele logica van het agrarische erfgoed.

3. ‘Opladen’ van het archetype, de stolp.
Hoe kunnen we het oude een nieuwe inhoud en lading geven en een nieuwe schoonheid? Denk aan: restaureren, imiteren, kopiëren en interpreteren.

4. Toolbox
Er is behoefte aan een toolbox voor de ontwerpopgave op object- en erfniveau voor de verschillende landschappen.

5. Planologische voorschriften
Planologische voorschriften versimpelen en het faciliteren van ontwikkelingen. Voorbeeld: prototypen ontwikkelen en ‘legesvrij’ realiseren.