Opening Jaar van de Boerderij Friesland

Herbestemming
Conclusies naar aanleiding van de bijeenkomst over de boerderij in het landschap, de start van het Jaar van de Boerderij Friesland, 10 april 2013, Tytsjerk

Op 10 april 2013 hield de Boerderijenstichting Fryslân een bijeenkomst om aandacht te vragen voor de boerderij in het landschap. Architect Jelle de Jong hield een presentatie over de boerderij, Els van Loon van landschapsbeheer Friesland over het landschap.
Op de site van de boerderijenstichting komt een uitgebreider verslag. Hier een paar opmerkingen die gaan over herbestemmen.

• Over de noodzaak van het jaar van de Boerderij:
Er verdwijnen boerderijen, dat is zeker het geval. Maar het aantal dat echt verdwijnt valt mee. De bestemmingsverandering gaat wel door. In Friesland is nog maar 20 % agrarisch in gebruik.

• Je moet je ook de vraag stellen of alle boerderijen wel behouden moeten blijven. Moeten we ook niet kijken naar de kwaliteit van de boerderij in relatie tot het landschap. Met andere woorden, dragen alle boerderijen in gelijke mate bij? Daar valt best wel in te kiezen. Wat is echt karakteristiek en voegt toe aan het landschap?

• Het gaat niet om de boerderij op zich maar je zult ook aandacht moeten hebben voor boerderij-ensembles. Die hebben veel meer impact.

• Laten we niet te krampachtig alleen met behoud bezig zijn. Moeten we ons juist ook niet inzetten voor het behoud door het toevoegen van nieuwe gebouwen, nieuwe architectuur, etc. Het erfgoed voor de toekomst dus.

• Misschien hebben de boeren die nog wonen en werken op de oude boerderijen het wel het zwaarst. Ze moeten een gebouw in de benen houden dat niet functioneel is en het bedrijf is hun eerste zorg.

• Friesland heeft behoefte aan een eigen stichting die zich door aankoop, verbouw, restauratie en verkoop inzet voor het behoud van de Fryske alde Pleats.

• En vooral: we moeten een veel beter overzicht hebben van wat we wel en niet weten. Cijfers over boerderijen: waardestelling, onderhoud, aantal, bestemming, etc etc. De Friese boerderijenstichting gaat er zich voor inzetten.