Agenda herbestemming

Om een goede basis te hebben voor de discussies die in de loop van het Jaar van de Boerderij 2013 over herbestemming van agrarisch erfgoed, het centrale thema in 2013, zullen plaatshebben heeft Agrarisch Erfgoed Nederland een aantal uitgangspunten geformuleerd. Ze geven aan hoe de
beleidsomgeving er thans uitziet en waar in het proces van herbestemming de nadruk moet liggen.
De agenda zal aan het einde van het jaar resulteren in een lijst met aanbevelingen en acties.