Zelf doen, bestemmingsplannen maken

De mogelijkheden voor herbestemmen van gebouwen beginnen vaak bij de bepalingen van het bestemmingsplan. Hoe ruim en flexibel ze ook zijn, het blijven kaders waarbinnen iets nieuws gerealiseerd moet worden. Goed dat de regels er zijn, want als ze er niet zouden zijn dan zou je ze snel willen invoeren want een geheel regelloze ruimte kan ik me niet goed voorstellen. ‘Shared space’ beperkt zich meestal tot een plein of een stukje openbaar terrein.
Het is wel belangrijk om na te denken over de manier waarop een bestemmingsplan tot stand komt. Want zelfs in de nieuwe WRO die geleid heeft tot een inhaalslag in de actualisatie van bestemmingplannen is alles tot stand gekomen door externe deskundigheid en ambtelijke inzichten, soms met een beetje politiek wisselgeld en vooral met aandacht voor de probleemgevallen, de gedoogconstructies van eerder.
Om bewoners zelf een bestemmingsplan voor een gebied te laten maken, dat is in de meeste gevallen een brug te ver. In Alphen aan de Rijn heeft men daar wel ervaring mee opgedaan. Positief zoals het lijkt. Via deze link kunt u er wat meer over te weten komen.

Gerard Hendrix