Regelgeving

Bij iedere discussie over herbestemmen komt op enig moment de opmerking dat het allemaal ligt aan de regelgeving. Als er maar meer mocht, de overheid meer mee zou denken, dan zou iedere herbestemming - meer wooneenheden, andere functies, meer mtr3, meer parkeermogelijkheden, stankcirkels - een fluitje van een cent zijn. Ik zeg dan altijd drie dingen: 1. ben blij met de ruimte die er inmiddels is (en ook bezorgd om het teveel aan 'juridische ruimte' die er is misschien al is), 2. ga niet bekvechten met overheden maar probeer door good practice, een samen-eruit-zien-te-komen, andere coalities en een lange adem in gesprek te blijven. En 3.: het gaat bij dit soort dossiers om heel langzame stapjes en heel complexe opgaven. Hoelang heeft het geduurd alvorens de plattelandswoning wet werd - ik denk 10 jaar - en hoelang zal het nog duren voordat dat fenomeen ook gewoongoed is in de praktijk, - nog eens 10 jaar?
Maar we moeten ondertussen wel bezig blijven met de aanpassing en verbetering van de RO wetgeving. Aan het einde van het JvdB moeten we een aantal verbetervoorstellen hebben. Wie heeft suggesties?

Gerard Hendrix