Knooperven

Vandaag, op een bijeenkomst over ‘Ruimtelijke Kwaliteit in deze Tijd’, kwamen de knooperven weer langs. Een fantastisch concept, ontwikkeld vanuit de oude erven en padenstructuren in het landelijk gebied in Noordoost Twente. Geen rood voor rood invulling, - want dat worden toch vooral boerderettes en andere weinig fantasievolle woningen die je eigenlijk niet zou willen hebben – maar vooral bijzondere architectuur, mooi ingepast in het landschap en met een hoge sociale en leefbaarheidsambitie. Hét voorbeeld is nog steeds erve de Veldboer maar overal zijn er aanzetten en klonen in ontwikkeling.
De realisatie is moeilijk: te ‘elitair’, te duur, te veeleisend? Een te dwingende vereniging-van-eigenaren? Te dwingende criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe kan het wel? Daar gaan we dit jaar zeker over praten.

Gerard Hendrix