I have a dream

Vanmiddag Maarten Hajer gehoord, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Samen met SER en SCP een van de drie adviesorganen van de overheid. Het ruimtelijke planbureau is er in opgegaan. Vanmiddag overigens geen enkel woord over ruimtelijke ordening of ruimtelijke planvorming. R.O. is dood, morsdood bij de rijksoverheid. Planning is de ogen van Hajer dan ook niet meer (en minder) dan ‘persuasive storytelling about the future’. Het gaat om een enthousiast verhaal, ‘I have a dream’. Dat is veel wezenlijker dan vastleggen van doel en resultaat.
Er is iets voor te zeggen.
Moet een paar hoofdstukken schrijven voor de eindpublicatie Jaar van de Boerderij en ik zou die gedachten graag willen doorvertalen. Wie weet gaat het lukken bij het hoofdstuk over ‘De bewoner aan zet’.

Gerard Hendrix