Herbestemming, de cijfers en de praktijk

Het Nationaal Programma Herbestemming liet een onderzoek doen naar de stand van de historische boerderij. Via het data-mining onderzoek kunnen we herbestemmingsopdracht goed in beeld krijgen en houden: welke behoud-acties zijn waar en waarvoor nodig. Het onderzoek, uitgevoerd door Jan-Hylke de Jong leverde nu al boeiende inzichten op. Bij de resultaten van de studiedag vindt u die.
We moeten meer gaan denken in categorieën boerderijen-voor-behoud en nadenken wat we wel en niet willen behouden.
Omdat bij boerderijen sprake is van een grote variabiliteit in functieverandering wil ik de komende tijd een paar punten scherper in beeld krijgen. Herbestemming verloopt ‘grillig’ want het is bepaald niet zo: een boer is oud, ziet geen toekomst meer, stopt met de boerderij, die wordt herbestemmend en die nieuwe functie komt in het bestemmingsplan..
Ook zit er een heel complex verhaal achter de CBS categorieën bestemmingen: wat is een ‘woning met industriefunctie’ in bestemmingsplan-jargon? Of een woonfunctie + gezondheidsfunctie. En dan nog, is dat dan ook zo?
Suggesties en hulp welkom.

Gerard Hendrix