Harde gegevens, cijfers en data

Hoeveel boerderijen zijn er, hoeveel historische boerderijen, wat is een historische boerderij, hoeveel boeren zijn er, hoeveel boeren houden er mee op? Hoeveel boerderijen verdwijnen, worden gesloopt? Dergelijke vragen kunnen we niet altijd direct/duidelijk/eenduidig beantwoorden.
De laatste telling van historische boerderijen was in 2001. Daarna is de definitie aangepast (wederopbouwboerderijen zijn ook historisch geworden) en is het beleid ten aanzien van herbestemming veranderd.
Met enige gêne zeg ik nu - tot ik beter weet -, “er verdwijnen per dag 1-4 boerderijen”. Dat is een te forse slag om de arm, een marge die onverantwoord groot is.
Daarom ook deed Johan Laman Trip, voorzitter AEN bij de opening van het Jaar van de Boerderij de volgende oproep aan gemeenten:
“Om een register van historische boerderijen op te zetten, te updaten zodat we een beter inzicht kunnen verkrijgen in de omvang van dat bestand en in de taken voor instandhouding en herbestemming.”
Ik beloof u dat we in de loop van dit jaar een betere inzicht zullen krijgen, linksom of rechtsom in de aantallen. Het Nationaal Programma Herbestemming is ons inmiddels al te hulp gekomen. Bureau Fenicks is bezig om via data-mining – het koppelen van mogelijke databestanden – een betrouwbaar overzicht te krijgen van alle historische boerderijen. Drie pilot gebieden (Hoogeland / Oldambt, Raalte en Amstelland) zijn op dit manier bestudeerd. Op 26 februari 2013 presenteren we de eerste uitkomsten.
Daarna verder.

Gerard Hendrix