Boerenerven

Halverwege het Jaar van de Boerderij, even bezinnen: hoe verhoudt dit jaar zich tot het vorige, 2003. Er zijn grote verschillen. Het vele geld dat er toen was – en waarvan we een klein deel nu nog gebruiken -, de gedegen en grote organisatie, het netwerk dat jaren betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering. Dat is allemaal wel anders nu.
Op zich doen we het niet gek met dat bescheiden budget en dito menskracht. We hebben het in ieder geval over zaken die er toe doen. Dat beaamde gisteren ook de Eric Luiten, rijksadviseur landschap & water. Zo is een dag over boerenerven (6 september) ook in zijn ogen hoogst relevant: landschap - het erf is een onderdeel van het landschap -, ruimtelijke kwaliteit, het erf als een levende gemeenschap, de oude en nieuwe erven, het is allemaal actueel. Ervenconsulenten zijn niet aan te slepen.
Een mooie opsteker voor de tweede helft van het Jaar van de Boerderij als je dat hoort.

Gerard Hendrix