Agrarisch erfgoed anders

Overal ontstaan nieuwe routines, nieuwe netwerken leerde ik gisteren op de Expeditie van het Ruimtevolk. Nieuw denken, nieuw handelen. We vertrouwen de overheid niet meer en al die instituties die ons belazeren, zoals zelfs de good old Rabobank.
Onderwerp van de inspirerende bijeenkomst was Nieuw Kapitaal. Dat zijn wijzelf, onze kracht en verbindingen.
Alle gebieden kwamen gisteren aan de orde, zorg, energie, informatie, ruimtelijke ordening, maar ik miste het erfgoed. Of ik woonde de verkeerde workshop bij.
Erfgoed is een essentieel onderdeel van gebiedsontwikkeling. Het zorgt ervoor dat we ons thuisvoelen, dat er geld wordt verdiend en de kwaliteit van de ruimte er wel bij vaart.
Maar kunnen en willen we als bewoners ons het beheer en waardering van erfgoed, in ons geval agrarisch erfgoed toe-eigenen? Wij bepalen wat welstand is, wat karakteristiek is, wij ontwikkelen onze eigen streek en laten het erfgoed een rol daarbij spelen. Of gebeurt zoiets alleen maar in de stad?

Gerard Hendrix

Tags: