Het Grote Boerderijen Boek

In 2003 organiseerde Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek het jaar van de boerderij. Doel was het op toekomstgerichte wijze bijdragen aan het behoud en beheer van historische boerderijen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Nu, 10 jaar later, wordt in 2013 opnieuw het jaar van de boerderij gehouden.

Uitgeverij WBOOKS haakt hier op in met de uitgave van Het Grote Boerderijen Boek, die eind februari zal verschijnen. Het boek is gebaseerd op het succesvolle Het Boerderijen Boek (2003) en komt uit in dezelfde reeks als Het Grote 40-45 Boek en Het Grote Jaren 50 Boek.

In Het Grote Boerderijen Boek komt de geschiedenis van het boerenbedrijf en het boerenleven aan bod, van de prehistorie tot aan de tijd waarin wij leven. Het boek maakt de oudste boerderijgeschiedenis van ons land inzichtelijk, door middel van bodemvondsten en kaartmateriaal. Niet alleen de boerderij zelf, ook het historisch landschap, het erf, het interieur en de boer en de boerin passeren de revue. Ook artistiek gezien komt de boerderij volop aan bod: uit de Rijkscollectie beeldende kunst zijn werken opgenomen die een relatie hebben met het onderwerp boerderij. Ten slotte is er de bijlage ‘De boer op’ in het boek opgenomen, waarin de lezer wordt aangemoedigd om zelf boerderijen te bezoeken.