Gele kaarten voor vervallen ‘Alkmaarse’ stolpen

Op 20 november organiseert de Historische Vereniging Alkmaar in ’t Trefpunt voor de 12e keer een Puienprijsavond. De Puienprijscommissie geeft tijdens de presentatie van de nominaties van de tweejaarlijkse Puienprijzen ook altijd aandacht aan enkele situaties of panden, die door verwaarlozing een storend element zijn in de omgeving en waarvoor renovatie of een bouwinitiatief zeer gewenst is.
De commissie hoopt hiermee te bewerkstelligen dat zowel eigenaren als gebruikers zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor het (negatieve) effect van hun pand of kavel op het straat- of omgevingsbeeld.
In sommige gevallen mag ook initiatief van de gemeente verwacht worden om eigenaren aan te spreken dan wel om na te gaan of er in het bestemmingsplan beperkingen zijn die wellicht door een afwijking of een gezamenlijk initiatief weggenomen kunnen worden.

Zie hier het persbericht