Boerderijexcursie ‘eye-opener’ raadsleden

Vierentwintig raadsleden en twee wethouders van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten gingen gisteren, woensdagavond, met een bustour langs boerderijen in de Hoeksche Waard. Centraal stonden de thema’s herbestemming van boerderijen buiten agrarisch bedrijf, verbreding van landbouwactiviteiten en nieuwbouw bij boerderijen.

Basjan Niemansverdriet, voorzitter van LTO Noord afd. Hoeksche Waard en Willy Spaan van Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard lieten, ieder vanuit hun eigen vakgebied, voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde herbestemming en nieuwbouw zien. Zij toonden de gebiedskenmerken en vertelden over de problemen rond nieuwbouw, sloop en renovatie. Ondermeer bezocht het gezelschap een boerderij die geheel duurzaam volgens het principe ‘Cradle-to-cradle’ is verbouwd en ingericht als woonboerderij.

De raadsleden waren na afloop enthousiast en kijken naar eigen zeggen nu ‘met andere ogen’ naar het polderlandschap. Dat er behoefte is aan éénzelfde beleid voor het gehele buitengebied van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard is één van de gemeenschappelijke conclusies en aanbevelingen.
De Boerderijenstichting Zuid-Holland bood de busexcursie aan alle gemeentebestuurders aan als spin-off van de verlichte boerderijenroute Hoeksche Waard West, die jl. januari en februari veel publieke belangstelling trok.