Blinde vlek leegstandsdiscussie: vrijkomende agrarische bebouwing

Heel goed, het artikel van Biemans om weer aandacht te vragen voor agrarische leegstand. Voor AEN te vertalen in: je kunt niet alles herbestemmen, je zult ook moeten slopen. Zie hier het artikel in Ruimtevolk.