Aandacht voor de historische boerderij; het Jaar van de Boerderij 2013

In de maart aflevering van het blad Monumenten is Ewoud van Arkel uitgebreid aan het woord. Het thema van de aflevering is “Erfgoed & Platteland”, een mooie smaakmaker voor de Restauratiebeurs.