studiemiddag Adel, Macht en Landbouw 1750-1900

Uitgangspunt van dit seminar is het boek Towards a new template for Dutch History. De-urbanization and the balance between city and countryside, van Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt. Dat boek geeft een nieuwe visie op de veranderende verhouding tussen stad en platteland in Nederland in de periode 1700-1850. In het boek komt onder meer naar voren dat de stedelijke elite in Holland en Zeeland een stap terug moeten zetten en dat de macht van de adel op het platteland in het oosten sterk toenam in die periode, waarbij onder meer een verband wordt gelegd met de gunstige ontwikkelingen in de landbouw, waarvan de adel als grootgrondbezitter van profiteerde.

Zie voor het volledige programma de website van de Vereniging Landbouwgeschiedenis in Wageningen