Studiebijeenkomst Erftransformatie

Het project Erftransformatie heeft als doel om bij te dragen aan het realiseren van complexe herbestemmingsopdrachten van historische boerderijen, erftransformaties, ook wel bekend als knooperven.
De opdracht is complex vanwege de kwaliteit en omvang van het geheel, de nieuwe bestemming waarbij het altijd gaat om meerdere functie en belanghebbenden en vanwege de verbinding aan ‘groen’ op het buitenerf. Bestaande wet- en regelgeving levert voor overheden vele belemmeringen om medewerking te verlenen.

Agrarisch Erfgoed Nederland en Vrienden van de Stolp willen met ondersteuning van InnovatieNetwerk en de CultuuurCompagnie het proces van erftransformatie stimuleren en versnellen.

De eerste stap is de organisatie van een studiedag met als doel, op basis van een zorgvuldige analyse vast te stellen welke knelpunten opgelost dienen te worden en welke strategische stappen gezet moeten worden om het transformeren van oude erven beter mogelijk te maken.

De dag is in principe besloten.
Mocht u meer willen weten, neemt u dan contact op met gerardhendrix [at] agrarischerfgoed.nl

23 januari 2014 (Hele dag)

Locatie: Landgoed de Olmenhorst, ruimte Het Lokaal, Lisserweg 481, 2165 AS Lisserbroek, 0252-413165