Nationaal monumentencongres

Van de site nationaalmonumentencongres.nl

Burgers, boeren en buitenlui, iedereen houdt van Monumenten. Tot nu toe was die sympathie voldoende om aandacht , draagvlak en uiteindelijk ook middelen en beleid voor de instandhouding van monumenten te waarborgen. Aan deze comfortabele situatie lijkt nu een einde te komen. Aanhoudende crisis en veranderende taakopvattingen bij overheden maken dat elke beschikbare euro wel drie keer aan een sympathiek of nuttig doel uitgegeven kan worden. Het traditionele discours rondom het belang en nut van monumenten lijkt in die situatie steeds vaker onvoldoende om het bestaande niveau van aandacht en zorg in stand te houden.

Iedereen in de sector wordt de komende jaren uitgedaagd om andere paden in te slaan, nieuwe fans te vinden en nieuw draagvlak te ontwikkelen (en vast te houden). Dat geldt even hard voor individuele lokale projecten als voor de sector als geheel. Daarbij ontkomen we er niet aan om kritische vragen te stellen: welke betekenis hebben monumenten in onze maatschappij. Welke betekenis zouden ze kunnen hebben en voor welke groepen mensen? Kennen we ons publiek, spreken we hun taal? Wat kunnen we leren van best practices en van andere sectoren? Hoe organiseren we het?

Op het congres 2013 laten we sprekers uit verschillende maatschappelijke geledingen aan het woord en discussiëren we met elkaar over de ‘publieke waarde’ en het creëren van draagvlak voor monumentenzorg anno 2013.

14 november 2013 (Hele dag)