lezing Boerderijen en Boerenerven in de Vijfheerenlanden

Deze avond staan in het teken van de traditionele boerderijen en erven. Boeren hebben het landschap gevormd maar het landschap heeft op zijn beurt weer de vorm van de boerderij bepaald. Boerderijen en hun erven zijn dus een deel van het landschap en de ons omringende natuur. Welke kenmerken van boerderijen en erven zijn typisch voor de Vijfheerenlanden? Waaraan kan je zien hoe oud een boerderij is en hoe probeerde men zich vroeger te wapenen tegen het water? Hoe is een traditioneel erf opgebouwd en wat vertelt ons dat over het leven vroeger op de boerderij? Waarom zijn de boerentuintjes in Hei-en Boeicop zo bijzonder en welke planten horen op een boerenerf? Allemaal vragen die aan de orde komen en laten zien dat een boerenerf een plek is waar cultuur, natuur en de mens samenkomen.

Ineke de Visser is bouwhistoricus en o.a. gespecialiseerd in de cultuurhistorie van het landelijk gebied. Samen met haar man Piet den Hertog is zij o.a. actief voor Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook is zij een van de oprichters van Agrarisch Erfgoed Nederland. Deze landelijke koepel van boerderijen-stichtingen zet zich in voor het behoud van de historische boerderijen. Een actueel onderwerp omdat 2013 het jaar van de Boerderij is. Voor meer info: www.boerderij2013.nl

7 maart 2013 20:00

Natuurcentrum ‘DE SCHAAPSKOOI’
Overboeicop 15 te Schoonrewoerd
natuurcentrum de Schaapskooi