Kleur bij boerderijen

Deze middag vindt een gecombineerde bijeenkomst van het platform agrarisch erfgoed en het kleurhistorisch platform plaats, bij het RCE in Amersfoort. Iedereen die met kleur te maken heeft op boerderijen is van harte welkom.

Programma 'Kleur in en op boerderijen'

Kleurgebruik op Groninger Boerderijen. Ontwikkeling door de eeuwen heen - Gepkienes Brouwer en Marcel Verkerk (Gemeente Groningen)
Is er een specifiek kleurgebruik op en in de boerderijen in de provincie Groningen?
Wat te denken van een historisch materiaal als bloedplamuur!
Hierover zullen kleuronderzoeker Gepkienes Brouwer en restauratiedeskundige/bouwhistoricus Marcel Verkerk van de gemeente Groningen vertellen. Historisch kleurgebruik is een belangrijk item voor de gemeente Groningen. Vanuit de gemeente wordt kleurhistorisch onderzoek geïnitieerd.
De kleuronderzoekers hebben zich verenigd in het Platform Kleuronderzoekers Noord. Hier vindt kennisuitwisseling plaats en eens per kwartaal is er een overleg met de gemeente en de onderzoekers.

Niks nieuws onder de kwast. Een kijkje vanuit de geschiedenis naar het nu - Adrie Broens (Contact Technische Buitendienst Medewerker Rolsma)
Een overzicht van het Nederlandse kleurgebruik door de tijd met speciale aandacht voor de landelijke overeenkomsten en de streekgebonden aspecten. Is monumentengroen een logische keus voor alle boerderijen in Nederland? En welke kleur is Bentheimer?

Pauze

Spatplinten en sierplinten - Frits van Ooststroom (Stad en Streek Cultuurhistorie)
Gevels van boerderijen zijn niet zelden voorzien van een plint. Wat is de oorsprong en de functie van deze plinten? En waarom witte men delen van de gevel? Frits van Ooststroom zal proberen op deze vragen antwoorden te geven.

Teer en teervervangers - Piet den Hertog (Bureau Helsdingen)
Teer is onlosmakelijk verbonden met de houten beplanking van boerderijen. Sinds 1996 is het echter verboden teer toe te passen vanwege milieubezwaren, waardoor men naar alternatieven is gaan zoeken. Wat is de achtergrond van teer? Wat zijn die alternatieven en wat zijn de voor- en nadelen?

Borrel

11 oktober 2013 13:30