Ken de boerderij!

De Dag van de Boerderij Informatie

AEN organiseerde samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dé studiedag over het verzamelen, beschrijven, toegankelijk maken en distribueren van alles wat we weten over historische boerderijen en erven.

Onder leiding van dagvoorzitter van het congres Dorine van Hoogstraten gingen sprekers als Ileen Montijn, Fons Asselbergs, Erik Klein, Peter Bouwman en Ger van den Oetelaar in op de rol van kennis en informatie bezien vanuit de vier belangrijke steunpilaren van ons agrarisch erfgoed: de overheid (m.n. de lagere), de erfgoedsector, de financiële wereld en last but not least de boerderijstichtingen oftewel: het veld.

Het karakter van studiedag kreeg invulling door middel van workshops, presentaties, een kennis-loket, exposities en een markt. Onderwerpen als wet- en regelgeving in de praktijk, het belang van oral history, beschikbare bronnen en digitale hulpmiddelen, de inzet van publicitaire tools, agrarische archeologie en nog vele andere geven de studiedag een praktijkkarakter waar de deelnemer veel aan zal hebben.
Ook het vanouds bekende SHBO-archief werden uitgebreid getoond. Deelnemers aan de studiedag kregen de kans opnieuw kennis te maken met dit voor de boerderijwereld zo belangrijke archief. Ze werden tevens uitgenodigd hun eigen kennis in te brengen.

Bekijk het complete programma.

En lees en bekijk het verslag.

De Dag van de Boerderij-informatie was bedoeld voor erfgoedspecialisten, monumentenambte-naren, architecten, landschapsbeheerders, makelaars, leden van oudheidkamers en de achter-ban van de boerderijstichtingen.

De organisatie was in handen Judith Toebast, Ben Kooij (beiden RCE) en Ewoud van Arkel (AEN).

13 december 2013 10:00

Locatie: Het markante gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Voor nadere informatie: stuur een e-mailbericht aan ewoudvanarkel [at] agrarischerfgoed.nl (Ewoud van Arkel)