Het belang van de boerderij in het Friese landschap

De Boerderijenstichting Fryslân nodigt u hartelijk uit voor haar jaarlijkse thema-avond.

Architekt Jelle de Jong stelt in een boeiende lezing de vraag: Verliezen we ons oorspronkelijk boerderijenbestand?
Els van Loon houdt vanuit de praktijk van haar werk bij Landschapsbeheer Friesland een lezing over “Boerderijen in het Friese landschap”..
De avond wordt geleid door Ap Timmermans, de voorzitter van Erfgoedvereniging Heemschut afdeling Friesland.
Tussen de lezingen door is er, zoals u gewend bent van onze thema-avonden, ruimschoots tijd voor discussie, ontmoeting en een drankje.

U hoeft zich niet aan te melden. Entree is gratis.

10 april 2013 20:00

Meer informatie, Boerderijenstichting Fryslân
Dorpshuis “Yn de Mande”, Noarderein 1, 9255 KC Tytsjerk
contact Piet Vellinga,0566-652668