Excursie langs boerderijen in Friesland

Datum: Zaterdag 8 juni
Tijd: 10.00 – 18.00 uur
Instapplaats: Leeuwarden, parkeerterrein achter het WTC expo.
Thema: boerderijen in Dongeradeel.

Bolstienpleats
’s Morgens bezoeken we de ‘Bolstienpleats’ in Aalzum. Het is een kop-hals-romp-boerderij van Meile en Annie Terpstra. De schuur van het rijksmonument dateert uit 1862. De 18e-eeuwse kop is gedeeltelijk van kloostermoppen opgemetseld. Bijzonder is de fraaie tuin aangelegd door Gerrit Vlaskamp. Het koetshuis en het toegangshek zijn recent gerestaureerd.

IJsherberg
Hierna is het tijd voor een uitgebreide lunch in Restaurant De IJsherberg in Dokkum.

Popta State
We vervolgen onze excursie met een bezoek aan ‘Popta State’, een kop-hals-romp-boerderij uit de 18e eeuw. Dit rijksmonument ligt op het terrein van een stins. In de hals van deze boerderij is nog een muur van de 14e-eeuwse stins aanwezig. De boerderij is eigendom van het Popta Gasthuis te Marssum en in gebruik als akkerbouwbedrijf.

By de Pyp
We gaan nu richting Ternaard naar ‘Bij de Pyp’, de boerderij van de familie Lankhorst. Het is een kop-hals-romp met dwarshuis. In 1855 gebouwd voor de familie Idsardi, een van de rijkste boeren in Dongeradeel. Met grenzeloos geduld worden de oude betimmeringen voor zover dit mogelijk is hersteld. Een klus waaraan ze al jaren werken.
In de grote schuur nuttigen we koffie/thee met gebak.

Uilsmahorn
De laatste boerderij is ‘Uilsmahorn’, een stelp uit 1911 bij Holwerd. Deze boerderij won in 2003 de eerste prijs bij de verkiezing Fryske Pleats. De boerderij bevat nog alle elementen van een vroeg 20e-eeuwse boerderij en is om die reden rijksmonument geworden. Intussen heeft een ingrijpende restauratie plaats gevonden.
Jan Idsardi en Wilma Frankema gebruiken de boerderij als onderdeel van hun akkerbouwbedrijf.
Om 18.00 uur zijn we weer terug in Leeuwarden op het parkeerterrein achter het WTC-expo.

Kosten dag excursie.
Voor niet-donateurs € 40,00 en voor donateurs € 35,00 per persoon. Dit is inclusief uitgebreide lunch en koffie/thee met gebak.

8 juni 2013 10:00

Aanmelding: liefst per mail: haanshoeve [at] hotmail.com of telefonisch bij Hans de Haan 0515 - 432272. Doe het snel want vol is vol.
Voor alle duidelijkheid: De inschrijving is pas definitief als de kosten voor de excursie zijn bijgeschreven op onze bankrekening 3417.83.102 t.n.v. Boerderijenstichting Fryslân te Franeker, onder vermelding ‘excursie 2013’