Excursie boerderijen Zeeland, Heemschut

De jaarlijks excursie van Heemschut Zeeland staat voor 2013 in het teken van het Jaar van de Boerderij. Op 1 juni 2013 zullen (niet) leden van Heemschut een bezoek brengen aan Zeeuws Vlaanderen, landbouwgebied bij uitstek. Deze dag neemt de Zeeuwse gids en kenner bij uitstek van het boerenbedrijf Gerard Smallegange u mee naar de boerderijen, vaak eeuwenoud, en vertelt niet alleen historisch of anekdotisch over de boerderij (‘t Hof) of het erf, maar ook het werken en de sociale verhoudingen komen aan bod. Ook de zorg die hij (en velen met hem!) heeft over afbraak en desastreuze verloedering van het boerderijen- en ervenbestand komt aan de orde. Alle aspecten van de boerderijen krijgen een plek tijdens de tocht en het geheel is eigenlijk een lang pleidooi over het behoud van hoeves en erven in hun historische omgeving.

De bus vertrekt, zoals gebruikelijk, vanaf het station in Goes en gaat via de Westerschelde tunnel van 6600 meter lengte naar Terneuzen, Hulst en Axel en rijdt door het buitengebied met de kleine dorpen. De in het Zeeuws dialect gebruikte termen - Gerard komt van Zuid-Beveland en dat is een ander dialect (taele) als in Zeeuws Vlaanderen- worden ook in het Nederlands toegelicht. Een goede lunch is uiteraard voorzien.

1 juni 2013 11:00

Gegevens: vertrek Station Goes 11.00 uur en aankomst Station Goes 18.00 uur. Aanmelden: via de website van Heemschut (agenda) of telefonisch 020-6225292; in alle gevallen vanaf 1 mei 2013. Kosten: leden € 40,- en niet-leden € 45,-, betaling uiterlijk 13 mei op rekening 14.62.53.442 van Heemschut Amsterdam o.v.v. 1 juni excursie Zeeland. U ontvangt een definitieve bevestiging.