cursus Moestuinieren Maarkels Landschap

De cursus 'Natuurlijk moestuinieren' is een basiscursus van drie bijeenkomsten. Je leert er over de eerste principes van een natuurlijke moestuin.
Natuurlijk tuinieren gaat verder dan tuinieren zonder gif en kunstmest. Je maakt ook kennis met een gezonde bodem als basis, vruchtwisseling, soorten groenten, gewassen die goed naast elkaar passen en het aantrekken van dieren.
De kosten voor deze 3 avonden bedragen € 50,- inclusief cursusmateriaal en consumpties. Opgave (voor 16 februari 2013) en informatie via hoevink [at] maarkelslandschap.nl of telefoon 06-23870139.

19 februari 2013 20:00
2 april 2013 20:00
23 april 2013 20:00